മഴ ചാറും ഇടവഴിയില്‍ ( Mazha Charum Idavazhil ) Malayalam Lyrics Raaza Beegum

മഴ ചാറും ഇടവഴിയില്‍….Mazha Charum IdavazhilRAAZA BEEGUM Lyrics       :  RasheedMusic        :SivaramanSung By     :Vidhyadharan MasterOther Singers : Raaza Beegum Mazha Charum Idavazhil Lyrics മഴ ചാറും ഇടവഴിയില്‍നിഴലാടും കല്‍പടവില്‍ചെറുവാലന്‍ കിളിയുടെതൂവല്‍ പോല്‍ഇളംനാമ്പുപോല്‍കുളിര്‍കാറ്റ്‌ പോലെചാരെ വന്നോളെ..എന്‍റെ ചാരെ വന്നോളെ…                                          … Read more